Hotline: 0902488616

MÀU DÂY ĐIỆN XE MÁY HÃNG HONDA

Ngày đăng: 30-03-2020 | 10:29 PM | 28093 Lượt xem | Người đăng: admin

MÀU DÂY ĐIỆN XE MÁY HÃNG HONDA

Màu Dây Điện Xe Máy Hãng Honda

XANH LÁ CÂY - dây mát của cả hệ thống dây điện (các đời xe honda) Nối vàn dây Đen Thiết Bị Định Vị

XANH DƯƠNG - dây đèn pha chạy từ công tắc cốt pha ra bóng trước

XANH DƯƠNG SỌC TRẮNG - dây của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ

XANH ĐỌT CHUỐI - dây kèn, chạy từ nút kèn xuống thẳng kèn

XANH ĐỌT CHUỐI SỌC ĐỎ - dây báo đèn mo , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ

XANH DƯƠNG SỌC VÀNG - dây kích , chạy từ mâm lửa vào thẳng IC

XANH NHẠT - dây xi nhan phải, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ

HỒNG - dây báo đèn số 4 , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ

GẠCH (CAM) - dây xi nhan trái, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ

ĐỎ - dây lửa, chạy từ bình lên ổ khoá nối vào dây Đỏ Khóa Chống Trộm Xe Máy

ĐỎ DÂY LỚN - Chạy từ cọc dương (+) của ắc quy đến rơle đề

ĐỎ LỚN SỌC TRẮNG - Chạy từ rơle đề đến môtơ đề

VÀNG - dây đèn từ cuộn đèn lên công tắc + chạy vào cục xạc để ổn định đèn pha

VÀNG SỌC ĐỎ - dây diều khiển role đề, chạy từ nút đề xuống role đề

VÀNG SỌC TRẮNG - dây báo lên của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ

TRẮNG - dây xạc bình, chạy từ cuộn đèn vào cục xạc

ĐEN - dây lửa bình đã qua ổ khoá, chạy hết các bộ phận

ĐEN SỌC ĐỎ - dây mô bin lửa, chạy từ cuộn lửa vào thẳng IC

ĐEN SỌC TRẮNG - dây tắt máy, chạy từ ổ khoá xuống thẳng IC

ĐEN SỌC VÀNG - dây lửa từ IC chạy ra mobin sườn

NÂU - dây đèn sau ,chạy từ công tắc đèn xuống đèn sau + bóng táp lô đồng hồ

NÂU SỌC TRẮNG - dây đèn sương mù, chạy từ công tắc đèn ra bòng sương mù

XÁM - dây lửa nguồn của xi nhan, chạy từ cục nháy lên công tắc xi nhan

MÀU DÂY ĐIỆN XE MÁY HÃNG HONDA

 Chia sẻ

Face Call